Powered by Smartsupp

Potřebujete jakýkoliv výrobek z našeho e-shopu reklamovat? Pojďme se do toho společně pustit. Snažili jsme se celý reklamační proces maximálně ulehčit tak, aby pro vás byl co nejrychlejší a nejpříjemnější.

 

Reklamace = nejlepší forma naší reklamy

 • Na reklamace se díváme úplně jinak než většina ostatních. Vytvořili jsme si jednoduché pravidlo, které říká, že reklamace je nejlepší forma reklamy.
 • Přesně proto víme, jak máme k reklamaci přistupovat. Můžete se spolehnout, že uděláme maximum pro to, abychom ji vyřešili co nejrychleji. Nehrajeme si na zákonné lhůty 30 dní, budeme na reklamaci makat od prvního dne, abychom ji vyřídili co nejrychleji. Během reklamace spolu budeme v kontaktu, ať máte neustále aktuální informace o tom, co se s celou záležitostí děje.

 

Záruční reklamace

Co dělat, když ...

Pro co nejrychlejší vypořádání doporučujeme kontaktovat na číslo + 420 732 583 503 nebo napište na email info@drdlik.cz.

   

Návod na podání reklamace

 1. Stáhněte si reklamační formulář ve formátu PDF
 2. Vyplňte formulář - doporučujeme popsat závadu co nejpřesněji, klidně připojte nákres (červená políčka jsou na nás)
 3. Vytiskněte formulář a podepište
 4. Připojte daňový doklad - fakturu
 5. Formulář s daňovým dokladem vložte do zásilky, která bude obsahovat kompletní zboží (ne pouze reklamovanou část), které je třeba zabalit tak, aby balení dostatečně bránilo poškození výrobku během přepravy, a to včetně obalu výrobku
 6. Poslat na adresu - Martin Drdlík, Sobíňov 245, Sobíňov, 582 62, Česká republika.
 7. Odešlete klasickým způsobem - NEPOSÍLEJTE VÝROBEK ZPĚT NA DOBÍRKU!

 

Otázky a odpovědi

Jak funguje vrácení zboží? 

 • Zboží do 14 dnů od jeho převzetí zašlete osobně nebo poštou (s průvodním dopisem). Nejdřív nám napište! NEPOSÍLEJTE VÝROBEK ZPĚT NA DOBÍRKU! A je jedno, zda zcela odstupujete od smlouvy, vracíte jen část objednávky nebo třeba reklamujete. Reklamace se řídí mj. reklamačním řádemJak se počítá lhůta dní pro odstoupení od smlouvy?

 • Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy - objednávky. Následující den potom, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Nebylo-li zatím zboží dodáno kompletně, lhůta pro odstoupení od smlouvy běží až od převzetí poslední dodávky zboží. Naproti tomu objednáte-li si přes internet například roční předplatné časopisu, vycházejícího každý měsíc, 14denní lhůta běží jenom od prvního dodaného čísla. Odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14denní lhůty.

 

Za jaké vady zboží odpovídáte?

 • Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména, má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy; je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; vyhovuje požadavkům právních předpisů; zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá; za vadu zboží je též považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno; odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních - například displeji telefonu nebo monitoru počítače, tabletu nebo notebooku. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Jaká je záruční doba?

 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. Berte, prosíme, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě. Spotřebitelům odpovídáme za to, že se výše uvedené vady nevyskytnou v záruční době.

 

Vztahuje se záruční doba na zakoupené výrobky, i když jsem podnikatel?

 • Nejste-li spotřebitelem, tj. nakupujete-li jako podnikatel, není vám dle zákona záruční doba poskytována. Mezi podnikateli nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy zřejmá souvislost s jejich podnikáním. To však neznamená, že za vady jako prodejce neodpovídáme. Odpovídáme za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout. Záruku na jakost lze ale smluvit, popř. může vyplývat ze záručního listu nebo vyznačené doby trvanlivosti či použitelnosti na obale výrobku.

 

Moje zboží dorazilo poškozené?

 • Pokud si všimnete poškození zboží do 48 hodin od jeho obdržení, neprodleně kontaktujte přepravní společnost.

 

Jaký je postup při přebírání zboží od přepravce?

Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.

 • Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. Před zaplacením zboží nejdříve ROZBALTE a přesvědčte se, zda není mechanicky poškozené.
 • V případě zjištění závady zboží nepřebírejte a sepište reklamační protokol a kontaktujte nás + 420 732 583 503 nebo na email: info@drdlik.cz
 • Pozdější reklamace na mechanické poškození nebudou uznány. V případě že dopravce, který Vám zboží přiveze, nebude mít čas na kontrolu, napište prosím do přepravního listu, že bylo převzato s výhradou, v tomto případě obhlédněte obal, zda není porušen a tyto skutečnosti uveďte do přepravního listu.
 • Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží pod obalem, někdy se stane, že obal je neporušený a zboží uvnitř je poškozené.
 • Přepravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příjemce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.
  Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu odesílatele a přepravce likvidována nebo přepravována na jiné místo.

Pokud příjemce nesplní včas své povinnosti obchodních podmínek, má odesílatel a přepravce právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody.

 

Měl bych do reklamace zahrnout také příslušenství produktu?

 • Ano, příslušenství mohlo způsobit vadu nebo může být nezbytné k řádnému otestování zařízení. Zašlete vše, co bylo součástí výrobku, včetně originální krabice.

 

Potřebuji originální obal produktu?

 • Originální obal není pro reklamaci nutný, ale při přepravě zboží zpět je vhodné použít originální obal.

 

Jak podat reklamaci?

 • Některé zboží není nutné posílat fyzicky, pošlete nám pouze fotografie závady na email info@drdlik.cz
 • Poté vás kontaktujeme s dalším postupem. Pokud chcete raději vyplnit reklamační formulář, můžete nahrát fotografie i tímto způsobem. V tomto případě nám dejte prosím vědět emailem, abychom věděli že nemáme čekat na balík se zbožím.

 

Na jaké vady se vztahuje reklamace?

 • Pokud se na zboží vyskytne vada, která není způsobena nesprávným užíváním výrobku, může být tato vada podána k reklamaci. Reklamace na vady z výroby je možná do 12 měsíců od nákupu.

 

Jak můžu zjistit stav své reklamace?

 • Jakmile k nám zboží dorazí, budeme vás do 30 dnů informovat o výsledku reklamace.

 

Kdo mi potvrdí záruční list?

 • Při případné reklamaci však není nutné předložit potvrzený záruční, ale stačí pouze doklad o koupi.

 

Vrácení peněz - nejčastější způsoby placení

Odstupujete od smlouvy v zákonné 14-denní lhůtě, v rámci reklamačního řízení nebo vám máme vracet peníze z jiného důvodu? V takovém případě vám vrátíme zaplacenou částku stejným způsobem, jakým jste zboží uhradili. Pokud vrácené zboží jeví známky používání a/nebo je znečištěno, bude ztráta hodnoty zboží odečtena od částky, za které jste zboží nakoupili.

 

Více informací

Snažili jsme se popsat to nejdůležitější. Přesto, pokud byste měli k reklamacím jakékoliv otázky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Samozřejmě máte k dispozici i kompletní Obchodní podmínky, kde se dozvíte do puntíku úplně vše.

 

Váš tým Drdlík– rodinná firma s tradicí od roku 1989.

Sdílejte a získejte odměnu

Nakoupili jste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začněte nás sledovat na instagramu a pochlubte se vaší realizací s hashtagem #instagramdrdlik. Získáte od nás odměnu!