Powered by Smartsupp

Jako provozovatelé společnosti Martin Drdlík, www.drdlik.cz se sídlem Hamry 72, Hlinsko v Č. 539 01, IČO 752 669 62, DIČ: CZ7808163495, email: info@drdlik.cz, tel.: +420 732 583 503. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Hlinsku v Č. § 71 odst. 2 živnostenského zákona pro on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drdlik.cz., Česká republika, (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velikou pozornost. Na této stránce naleznete všechny potřebné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našich webů, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 • Informace o využívání cookies najdete zde
 • Obchodní podmínky naleznete zde

Zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 Co to jsou osobní údaje?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) považuje za osobní údaje každou informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 Jaké osobní údaje zpracováváme a proč? 

V rámci poskytnutí našich služeb, ke správnému doručení objednávky a poskytnutí lepších personalizovaných služeb a nabídek zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, zejména pak příjemní a jméno, uživatelské jméno a heslo, pokud jste se registrovali a email.
 • kontaktní údaje, jako je adresa doručení, případně adresa kontaktní či vašeho bydliště, email, telefonní číslo případně váš kontakt na sociálních sítích.údaje o vašich objednávkách a zboží, které vás zajímalo, bankovní účet nebo jiný platební kontakt, informace o vašich zásilkách a jejich převzetí.
 • údaje o hodnocení, kterými se rozumí například komentáře nebo recenze našich služeb a zboží.
 • údaje o vašem chování na webu, zejména pak prohlížení zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.
 • údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, jako například časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií.
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o nákupním chování a vztahu k různým službám.
 • Pokud nakoupíte: Nejčastější údaje, které nám poskytujete, jsou údaje získané prostřednictvím formuláře pro objednání zboží či jiných služeb na našich webových stránkách. Jedná se převážně o údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.
 • Pokud se registrujete: Přejete-li si využívat výhod zákaznického konta, je nutno se nejprve registrovat na naší webové stránce. Pokud si nepřejete pro uskutečnění nákupu založit zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace.
 • Pokud jste odběratelem obchodních sdělení: Můžete od nás odebírat obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si u nás zakoupili. Odběr těchto sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v patičce každého emailu obsahující tato sdělení.
 • Pokud navštívíte naše webové stránky či na nich vytváříte obsah: Při návštěvě našich webových stránek do vámi používaného internetového prohlížeče a zařízení ukládáme a následně i čteme soubory cookies.
 • Vytváření obsahu: recenze k zakoupeným produktům a určení jejich přínosnosti, či komentáře k našim příspěvkům na blogu. Za vkládaný obsah a aktivitu na našich webových stránkách nesete odpovědnost vy, proto na vás apelujeme, abyste prostřednictvím obsahu veřejně nesdíleli osobní údaje, u nichž si nepřejete, aby byly veřejně dostupné.
 • Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy: na jiné webové stránky, o nichž se domníváme, že jsou praktické a mohly by obsahovat užitečné informace. Rádi bychom vás proto upozornili, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi, které údaje zpracovávají dle svých Zásad zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá nad tímto zpracováním žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty či služby obsažené nebo přístupné prostřednictvích těchto webových stránek.
 • Pokud nás kontaktujete na zákaznické lince či sociálních sítích: Pokud se rozhodnete kontaktovat naši zákaznickou podporu prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, zpracováváme především záznamy telefonních hovorů, které jsou monitorovány, a také záznamy e-mailové komunikace.
 • Pokud navštívíte jednu z našich prodejen (showroomu): Do našich prodejen a dalších prostor umisťujeme kamerové systémy z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů za účelem ochrany našeho i vašeho majetku. Pokud navštívíte naši prodejnu, budeme zpracovávat kamerový záznam, na němž můžete být zachycen. Prostory, ve kterých jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně označeny upozorněním.
 • Pokud si nastavíte upozornění na hlídání dostupnosti: V případě nedostupného zboží, o které projevíte zájem, vám nabízíme možnost si u něj nastavit hlídání dostupnosti. V okamžiku opětovného naskladnění daného produktu vás budeme informovat zprávou zaslanou na vámi uvedenou e-mailovou adresu, kterou z tohoto důvodů budeme zpracovávat.
 • Pokud nám udělíte hodnocení na hodnotících portálech: Po doručení zboží můžete obdržet žádost o jejich hodnocení a o ohodnocení vaší spokojenosti prostřednictvím vybraného hodnotícího portálu. Každé zpětné vazby si nesmírně vážíme, avšak je pouze na vás, zda se rozhodnete nám hodnocení udělit. V případě tohoto hodnocení zpracováváme a příslušným partnerům předáváme následující údaje:
 • Pokud se zúčastníte spotřebitelské soutěže: Prostřednictvím našich stránek či profilů na vybraných sociálních sítích pro vás pořádáme atraktivní soutěže, do kterých se můžete zapojit a jejichž úplná pravidla naleznete zde. Vyhlášení může být veřejné, což znamená, že na naší stránce či profilu na dané sociální sítě můžeme uveřejnit vybrané údaje výherce. Jakákoliv aktivita či komunikace s námi prostřednictvím sociálních sítí a zpracování vašich osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů společnosti, jež je provozovatelem dané sociální sítě.
 • Pokud se zúčastníte workshopu či jiné pořádané akce: Pořádáme pro vás taktéž různé akce a eventy.
 • Zlepšování služeb: Vaše osobní údaje využíváme k neustálému zlepšování našich služeb i systémů, včetně přidávání nových funkcionalit.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat taktéž z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k uplatnění našich práv a právních nároků, zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů či prosazování našich dohod. Dále můžeme osobní údaje zpracovávat i pro účely případných kontrol prováděných veřejnými orgány.
 1. Proč tyto údaje zpracováváme?

Pro doručení našich služeb v rámci naší činnosti zpracováváme vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, jako je například zákon o účetnictví, anebo na základě vašeho souhlasu. 

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete a nenakoupíte, zda se registrujete a vytvoříte objednávku nebo zda pouze vytvoříte objednávku.

 1. Pokud navštívíte náš web
  1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory zvané cookies, tyto počítačové cookie jsou malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila, díky nim si váš prohlížeč třeba "pamatuje" a znovu vás přihlásí, nebo když naplníte odpoledne košík, zboží, které jste do něj pracně naskládali, v něm stále je. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web bug nebo tracking pixel), což jsou opravdu hodně malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

 

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

   • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
   • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
   • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
   • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
   • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
   • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality, nebo vám chceme nabídnout obsah speciálně pro vás;

V praxi výše uvedené soubory cookies využíváme např. pro:

  • Správnou funkčnost nákupního košíku tak, abyste co nejjednodušeji a nejrychleji mohli dokončit svoji objednávku.
  • Pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli opakovaně zadávat.
  • Co nejlepší přizpůsobení našich webových stránek vašim požadavkům, a to díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po webových stránkách i funkcí, které využíváte.
  • Zjištění informace o tom, jaké reklamy si prohlížíte, abychom vám v budoucnu nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby ve 100 % rozsahu.

 Dle platnosti:

 1. dočasné (session) cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby než zavřete Váš prohlížeč,
 2. trvalé (persistent) cookies, které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem zařízení, dokud neexpirují nebo dokud je neodstraníte ručně (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho webového nebo mobilního prohlížeče).

Z hlediska funkcí využíváme následující typy souborů cookie:

 • esenciální, které jsou důležité pro funkčnost jádra webu,
 • analytické, které nám pomáhají v oblasti User Experience a které nám pomáhají chápat, jak návštěvníci naše webové stránky používají,
 • remarketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu reklamy,
 • konverzní, pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů,
 • sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Soubory cookie třetích stran

Některé cookies shromažďují informace, které jsou následně využity třetími stranami. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Cookies na stránkách

Při procházení našimi stránkami mohou být využity např. tyto soubory cookie:

Odmítnutí používání souborů cookie

Používání cookies si můžete nastavit ve vašem prohlížeči. Většina z nich je přijímá ve výchozím nastavení. Obvykle je možné odmítnout buď všechny, nebo nastavit užívání jen některých. Tímto však omezíte také fungování našich webových stránek a nebudete mít možnost využívat námi nabízené funkce v plném rozsahu, a to včetně přihlášení se do vašeho zákaznického konta.

Případně můžete taktéž používat anonymní režim prohlížeče, který sice zcela nezabrání použití cookies, avšak lépe je anonymizuje a neukládá historii navštívených webových stránek.

Nastavení cookies

Informace o možnostech nastavení předvoleb pro soubory cookies naleznete na níže uvedených odkazech či v další dokumentaci internetových prohlížečů:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies naleznete taktéž na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Dále do vašeho zařízení:

   • ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
    • přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, případně výrobky, které si k vámi prohlíženému nebo zakoupenému koupili lidé před vámi, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;
   • umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
    • ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
    • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
    • k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v  části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete v sekci Nastavení soukromí vašeho prohlížeče a po našem upozornění kliknete kamkoli na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s  využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení soukromí vašeho prohlížeče.

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@drdlik.cz

 

  1. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
   • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
   • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z objednávání u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
   • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

   • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
   • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
   • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, rozlišení, jeho verze a jazykové nastavení;
   • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 60 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně budete něco objednávat, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku zboží, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na různých místech našeho webu. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další výrobky nebo služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 60 měsíců. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí.

Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud si vytvoříte účet na některém z našich webů, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli zrušit a to zasláním mailu na některý z našich kontaktních údajů.

 

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte) a údaje o vašem chování na webu a chování při čtení zpráv také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
   • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; tyto nabídky se mohou týkat jak našich produktů a služeb, tak produktů a služeb třetích stran; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali (pokud jste v Nastavení soukromí v minulosti nevypnuli personalizaci webu), a můžeme sbírat údaje o vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie). Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku produktů, nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na některé stránce našeho webu, nebo vám zaslat e-mailem nabídku na tento produkt. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nebo e-mailem nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat. Tyto údaje lze také předat provozovatelům reklamních systémů, aby vám zobrazili tento produkt v reklamě na jiných stránkách. Těmto provozovatelům však v této souvislosti nepředáme žádné další osobní údaje, aby vás mohli dále v této kontaktovat či identifikovat (jako např. váš email nebo jméno či bydliště).

Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web, použijeme také údaje o vašich objednávkách (pokud si objednáte).

Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části Pokud navštívíte náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

 Zpracování na základě souhlasu

Pokud v rámci svého účtu na našem webu vytvoříte recenzi výrobku, zpracováváme vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených produktů, včetně vložených fotografií, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými výrobky s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním.

 Pokud si u nás vytvoříte objednávku

V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

 Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. 

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:

   • abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky;
   • abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;
   • pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
   • pro potřeby dopravy zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím spediční služby nebo výdejní místa, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
   • v souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
   • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. .

V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašich objednávkách za účelem:

   • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
   • poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.

Pokud jste si tedy u nás objednali produkt, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na další související produkty nebo služby. Z vaší objednávky také můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám zaslat nabídku na související služby, které by vás mohly zajímat. Nabídky lze také přizpůsobovat podle toho, jaké zboží jste si na našem webu prohlédli, nebo podle toho, které odkazy v zaslaných nabídkách jste otevřeli.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (5 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 5 let od uskutečnění objednávky.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Ze zákona musíme plnit určité stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, není třeba získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

   • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
   • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 Zpracování na základě souhlasu

Pokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme také zpracovávat vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených produktů, včetně vložených fotografií, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými výrobky s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním. Dále můžeme zpracovávat vaše údaje pro poskytnutí detailní personalizované nabídky produktů, které by vás mohly zajímat, případně na základě známosti životního cyklu výrobku vás však upozornit na možnost dokoupení dalších produktů v čase, který je k tomu adekvátní. Pokud vložíte zboží do košíku, ale nebude objednávka dokončena, je také možné vás na toto e-mailem nebo telefonicky upozornit. 

 Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím call centra, e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

  • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
  • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
  • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci;
  • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

 Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

 Pokud navštívíte naši pobočku

Pokud navštívíte naši pobočku, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

III. Kdo pro nás vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

V případech popsaných v části Jaké osobní údaje zpracováváme a proč? Zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předat následujícím subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

  • Společnostem provozujícím platební služby za účelem zpracování plateb na základě vaší objednávky, tedy plnění kupní smlouvy;
  • Přepravním společnostem za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od kupní smlouvy;
  • Dodavatelům zboží nebo servisním centrům v souvislosti s reklamací vámi objednaného zboží či služby;
  • Partnerům zajišťujícím rozesílky obchodních sdělení, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu;
  • Provozovatelům marketingových nástrojů; kteří nám pomáhají s personalizací nabídek i obsahu;
  • Sociálním sítím, pokud s námi prostřednictvím nich komunikujete či sdílíte obsah pomocí sociálních pluginů;
  • Poskytovatelům nástrojů pro komunikaci zákaznického servisu s vámi, či případně externí call centra;
  • Partnerům provádějícím průzkumy spokojenosti mezi zákazníky;
  • Dodavatelům technologií a poskytovatelům cloudových služeb;
  • Právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;
  • Veřejným orgánům v případě vymáhání našich práv (např. policie).

Použijí-li třetí osoby vaše osobní údaje v rámci jejich vlastních oprávněných zájmů, neneseme za tato zpracování odpovědnost. Takové případné zpracování se řídí výhradně Zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Vaše osobní údaje ale můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás vytvoříte objednávku, konkrétně

  partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem ComGate Payments, a.s. (IČO: 279 24 505), Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Česká republika;

  partnerům, kteří pro nás zajišťují dopravní a spediční služby a provoz výdejních míst, zejména pak společnostem:

  • PPL CZ s.r.o. (IČ: 25194798), K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika;
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. se sídlem Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266, DIČ: CZ61329266.
  • IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, PSČ: 18600, IČO: 25722174, DIČ: CZ25722174.
  • TOPTRANS EU, a.s. se sídlem Na Priehon 50, Nitra 949 01, IČ 36 703 923.
  • Pošta bez hranic.cz, FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763 02 Zlín, IČ: 49434624, DIČ: CZ49434624
  • Zásilkovna s.r.o. (IČ: 28408306), Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha - Libeň, Česká republika;
  • Česká pošta, s.p. (IČ: 47114983), Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika;

  partnerům, kteří provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem:

 • Komerční banka, a.s, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Česká Republika, IČ: 45317054, DIČ: CZ699001182
  • Fio banka, a.s, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, Slovenská Republika,       IČO: 36869376 
 • osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  • Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra) Česká republika.
  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
  • Provozovatel ehsopového systému Upgate, EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, Czech Republic, IČ: 28598661, DIČ: CZ28598661
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně:
  • Seznam.cz, a.s. (IČO 26168685), Radlická 3294/10, 15 000 Praha - Smíchov, Česká republika;
  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Alternativa Google Analytics, Matomo, https://matomo.org/
  • Přítomnost na platformách sociálních médií. Pro prezentaci a komunikaci společnosti používáme následující platformy sociálních médií (výslovně odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a možnosti odhlášení uvedené níže).
  • Používání Google ReCAPTCHA, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). https://policies.google.com/privacy?hl=de
  • Odhlášení: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alternativně http://www.youronlinechoices.com
  • Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Prohlášení o ochraně údajů a odhlášení: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
  • Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA). Prohlášení o ochraně údajů a odhlášení: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
  • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Prohlášení o ochraně údajů: http://www.youtube.com/t/privacy/.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?. Takovými zpracovateli jsou:

 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft, Amazon a Google;
 • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google Analytics a HotJar (HotJar Ltd, se sídlem 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, podmínky ochrany osobních údajů této služby najdete na https://www.hotjar.com/privacy)
 • poskytovatelé účetních služeb, zejména Vamberská Anna, Adámkova třída 1086, Hlinsko, Tschechische Republik, IČ 40153665.
 • poskytovatelé účetních služeb, zejména ABRA Flexi s.r.o. (IČ 28019920) Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha, Česká republika a Zdeněk Dušek, IČ 16631595.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

 • Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
 • Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jak Google využívá získaná data?

 Předání údajů mimo EU

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Odkud máme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme v naprosté většině v rámci vaší objednávky, důsledkem založení účtu nebo při využití některé z našich bezplatných služeb, jako je například bezplatného ebooku, případně z komunikace s vámi prostřednictvím mailu, telefonu, chatu, sociálních sítí a osobního kontaktu. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru a kamerovým záznamem našich poboček. Vaše osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, například když pro vás u nás objedná produkty.

Pokud u nás něco objednáváte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

 Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů stanovených GDPR?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 1. Právo na opravu - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 2. Právo na výmaz - v některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč tyto údaje zpracováváme?).
 3. Právo na omezení zpracování - v některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete-li námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 4. Právo na přenositelnost - máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč tyto údaje zpracováváme?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 6. Právo podat stížnost - uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká Republika.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle informaci o nové verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Kontaktujte nás

Zpracování osobních údajů je prováděno Martin Drdlík, tedy správcem osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy info@drdlik.cz, tel.: +420 732 583 503. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme informovat.

Sdílejte a získejte odměnu

Nakoupili jste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začněte nás sledovat na instagramu a pochlubte se vaší realizací s hashtagem #instagramdrdlik. Získáte od nás odměnu!